Fox United
Træningstid i Idrætsfabrikken
Generalforsamling lørdag den 12. november 2022
Kontingentbetaling 2023
Aktuelle stillinger i DAI!
Tilmelding og afmelding til Hafniahallen

 

Kontingentbetaling 2023

HUSK, at betale den årlige kontingentbetaling senest den 22.01.2023, som er på 1200 kr.

750.- kr. for fuldtidsstuderende (til og med kandidatgrad)

og for nye spillere er kontingentet for det første år sat til 600 kr.

Passive medlemmer og godhjertede mennesker er velkomne med et bidrag på 200.- kr.

Betalingen foregår på Reg. nr. 5501 konto. Nr. 4385641031.

HUSK, at skrive navn, licens nr. og år ved indbetalingen. (Fx Per P., nr. 24, 2023)